Balling Biohus

Balling Biohus

Balling Biohus bliver benyttet af Balling Skole og børnehave og i daglig tale kaldes stedet for Gården. 

 

Faciliteterne stilles gratis til rådighed af Madsen Bioenergi, således lokalområdets børn og unge har glæde af Balling Biohus´ lærings- og opholdsmuligheder.