Profil

De 3 Madsen Brødre I Halmhus

Tre brødre

Madsen Bioenergi ejes af 3 brødre: Kim Madsen, Boe Madsen og Per Madsen. Tilsammen driver brødrene 450 ha. agerbrug i fællesskab, hvor de bl.a. dyrker majs, græs, fremavlskorn og frøgræs til høst. Biogasanlægget er centralt placeret mellem de 3 brødre.

Biogasanlægget

Biogasanlægget er et gårdanlæg, som behandler gylle fra egnens landmænd. Den daglige drift og vedligeholdelse af biogasanlægget varetages af Kim, Boe, Per og en medarbejder. Biogasanlægget er designet til hovedsagligt at behandle husdyrgødning – heriblandt dybstrøelse. Anlægget fodres også med energiafgrøder som majs og græs og restprodukter fra industrien. 

 

Madsen Bioenergi er et af de første biogasanlæg i Danmark, som opgraderer biogassen til bio-naturgas og sender det ud i naturgasnettet i fuld skala.

 

Opgraderingsanlægget er en integreret del af biogasanlægget med udnyttelse af de energimæssige fordele det har. 

Madsen bioenergis biohus
Madsen bioenergis biohus
Lastbil som kører fra Madsen Bioenergi
Madsen bioenergis biohus